Bio-Kalibra Bt.

 

A BIO-KALIBA Bt. elsősorban ipari és szolgáltató tevékenységet folytató vállalatok, vállalkozások számára – azok megbízásából – lát el környezetvédelmi, illetve munkaegészségügyi vonatkozású műszaki szakértői feladatokat, illetve környezeti mintavételezéseket, melyek a következő csoportokra oszthatók:

– felszíni vizekből
– felszín alatti vizekből
– medencés fürdővizekből
– ivóvizekből
– szennyvizekből
– szennyvíziszapból
– talajból
– növényi részekből, terményekből
– munkahelyek légteréből

  • – munkahelyek klímaparamétereinek vizsgálata
  • – munkahelyi és környezeti zajvizsgálat
  • – megvilágítás és fényerősség vizsgálata,

– környezetbarát szúnyogirtószer gyártása

Vizsgálatokkal kapcsolatos tevékenységekre 2004. évtől a Nemzeti Akkreditációs Testület által elfogadott akkreditált rendszert alakított ki és fejleszti. Jelenleg az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 „A vizsgáló- és kalibráló laboratóriumok felkészültségének általános követelményei” című szabványban, foglaltaknak megfelelő minőségirányítási rendszert működtet a NAT által kiadott „NAT 1-1003/2015” számú határozat alapján.