Akkreditált tevékenységek

Munkahelyek légterének vizsgálata, por tömegmérés

Munkahelyi klímaparaméterek vizsgálata

Megvilágítás mérés (belső téri-, szabadtéri munkahelyi világítás, tartalékvilágítás)

Munkahelyi zajvizsgálat

Környezeti zajvizsgálat

Felszíni víz-, felszín alatti víz- (monitoring kutak), szennyvíz-, szennyvíziszap vizsgálata

Ivóvíz-, medencés fürdővíz-, természetes fürdővizek vizsgálata

Talaj, komposzt vizsgálat

Növényvizsgálat (gabonafélék, zöldség, gyümölcs, takarmányok)

Növényvédő szerek, irtószerek vizsgálata

Vizes élőhelyek csípőszúnyog faunájának vizsgálata (mintavétel, egyedszám, fajmeghatározás, gyérítés hatékonyságának vizsgálata)