Széchenyi 2020

A BIO-KALIBRA Bt. 1992-ben alakult, elsősorban ipari és szolgáltató tevékenységet folytató vállalkozások számára végez országszerte környezetvédelmi, munkaegészségügyi, és közegészségügyi-járványügyi vonatkozású műszaki szakértői feladatokat, mintavételezéseket, méréseket, vizsgálatokat. 1994 óta vizsgálólaboratóriumként is működünk. Vizsgálatokkal kapcsolatos tevékenységünket az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabványnak megfelelően a NAT 2015.06.03-én kiadott határozatában NAT 1-1003/2015. számon vizsgálólaboratóriumként akkreditálta cégünket. 2010-től a Magyar Szabványügyi Testület tagjaként a testület Műszaki Bizottságának munkájában is részt veszünk. Környezetvédelmi területen munkatársaink a Mérnöki Kamara által is nyilvántartott szakértők. Cégünk tevékenységei között egyre nagyobb szerepet kap a szúnyogirtási tevékenység hatékonyságát célzó szakértői feladatának ellátása, melyet számos önkormányzat részére végzünk. A szúnyoggyérítéshez kapcsolódó szakértői tevékenységeket az egész országot lefedően 2003-tól a Magyar Turizmus Rt, 2014-től a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága részére is végezzük. Cégünk az alábbi Európai Uniós pályázatokat valósította meg:

Projekt összefoglaló a GINOP-1.2.8-20-2020-02292 számú, “Eszközbeszerzés a Bio-Kalibra Bt. számára” című projekt kapcsán

A Bio-Kalibra Bt. GINOP-1.2.8-20-2020-02292 azonosító számon 2020.06.06.-án támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató a 2020.11.06. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. Cégünk a fenti azonosítószámú projekt kapcsán 16 450 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, 70%-os támogatási intenzitás mellet. A projekt 2021.12.31-én sikeresen lezárult.

A projekt keretében 4 db ULV Igeba U-40 HD-M ködgenerátort vásároltunk, mely berendezések kémiai fertőtlenítő és irtószer kijuttatására alkalmasak. Az általunk vásárolt típusú eszköz az Igeba legnagyobb motoros egysége, mely nagy területen történő munkavégzésre alkalmas, nagy teherbírású gép, amely legszigorúbb munkavédelmi, környezetvédelmi és közegészségügyi feltételeknek is megfelel. Platós felszerelésre tervezték, tartalmaz távirányító rendszert, így vezérelhető a vezetőfülkéből. A kijuttatott szerek mennyisége az alkalmazott aktív összetevőktől és készítményektől függ, de általában 0,5 és 4 liter / hektár között van. Az EC (emulziós koncentrátumok) és az ULV készítményeket benzinnel, petróleummal vagy vízzel hígítják.

E berendezés nagyban növeli tevékenységeink hatékonyságát, gyorsítja az irtószer kijuttatását. A berendezés segít megtartani jelenlegi munkavállalóink munkahelyét.

A projekt kapcsán előleg folyósítására került sor.

Projekt összefoglaló a GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00397 „Automatikus terménygázosító berendezés kifejlesztése” c. pályázat kapcsán

A Bio-Kalibra Bt. GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00397 azonosító számon 2018.02.27.-én támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2018.08.27. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. Cégünk a fenti azonosítószámú projekt kapcsán 78 540 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban és 39 270 000 támogatott hitelösszegben részesült. A támogatás mértéke a szerződés szerint a beruházás összes költségének 55 %-a. A projekt 2021. 05. 20.-án sikeresen lezárult.

A projekt keretében egy olyan mobil automatikus terménygázosító berendezés került kifejlesztésre, mellyel a terménygázosítások automatizáltan történnek a környezeti paraméterek folyamatos ellenőrzése és regisztrálása mellett.

A projektben megvalósult új szolgáltatás és a hozzá kapcsolódó 2 db mobil automatikus terménygázosító gép új műszaki tudományos eredmények feldolgozásával jött létre. Az új berendezések segítségével létrejött gázosítási metodika lehetővé teszi a gázosítás fizikai és kémiai paramétereinek folyamatos valós idejű monitorozását és a folyamatba való azonnali távoli beavatkozást.

Projekt összefoglaló a GINOP-1.2.2-16-2017-01063  „Gyártóeszköz beszerzése a Bio-kalibra Bt. számára” c. pályázat kapcsán

2017 évben Európai Uniós támogatást nyertünk, 39,75 millió forint értékben, 50 %-os támogatási intenzitás mellett. (A projekt 2017 november 14.-én lezárult.)

A támogatás segítségével beszerzésre került az alábbi berendezés:

1 db. “BioMex-7” irtószer előállító gyártósor

A beruházás eredményeként javul cégünk versenyképessége. A berendezés segítségével Cégünk saját fejlesztésű hatóanyag gyártását fogja végezni. A célzottan ható törzsoldat lényegi elemei a baktérium által termelt fehérje és a – feromon tartalmú – saját készítményünk. Ez a tény szigorú ellenőrzést és kiváló munkaminőséget követel meg a gyártás során. A tervezett termékválaszték várhatóan 5 kiszerelést tartalmaz, melyek közül mindig az adott feladatnak legmegfelelőbbet tudjuk szállítani.

Ezen célok megvalósítása érdekében a BioMex-7 gyártósor olyan részegységeket tartalmaz, melyek garantálják, hogy az egyes részmunkafázisok közben az alapanyagok valamennyi kémiai illetve biológiai paramétere megfelelő, az anyag nem szennyezett illetve az összes gyártás közbeni paramétere determinálja a következő gyártási –technológiai lépés anyagspecifikáció igényét. Az anyagok felhasználása során a biológiai anyagok ismert változékonysága miatt elégedhetetlenül szükséges a BioMex-7 gyártósor nagy pontosságú analitikai modulja.

A projekt megvalósítása során előleg igénylésére került sor.

2016 évben Európai Uniós támogatást nyertünk, 38,47 millió forint értékben, 70 %-os támogatási intenzitás mellett. (A projekt 2016 július 1-én lezárult.) A pályázat eredményeként olyan gyártási kapacitás jött létre, mely segítségével lehetővé vált új környezetbarát bacillus thuringiensis alapú szúnyogirtó szer gyártása. Terveink szerint az általunk gyártott irtószer forgalmazásával illetve kihelyezésével szakterületünkön nagyobb piaci részesedést érhetünk el, bekapcsolódva a környezetvédelmi szakértői és vizsgálólaboratóriumi feladatok elvégzésén túl a szúnyogirtó szer gyártási illetve a szúnyogirtási feladatok elvégzésébe is.

A támogatás segítségével beszerzésre kerültek az alábbi eszközök:

1 db. Agilent 7890 GC  –  Agilent 5977 MS gyártásvezérlő és analitikai rendszer

2 db. SSM-80 Rozsdamentes elegykeverő gép

1 db. LUC IS 69000 Nyomásszabályzott befecskendező rendszer

1 db. SLV-FC18 Hő- és páraszabályzott nevelőkamra

1 db. M-SM150 Sztereó mikroszkóp

1 db. LC-ZX100 analitikai mérleg

A beruházás eredményeként javult cégünk versenyképessége elsősorban a szúnyogirtási másodsorban egyéb kártevő mentesítési munkák elvégzése tekintetében. Jelentősen jobb feltételekkel indulhatunk közbeszerzéseken, nagyobb pályázatokon a saját eszközpark és gyártói kapacitás segítségével. Összességében nagyobb volument, biztosabb határidős vállalással és jobb minőségben tudunk vállalni a pályázat keretében beszerzett eszközökkel. Reményeink szerint a beszerzett eszközök segítségével legalább 15-30%-os árbevétel növekedést érhetünk el.

Az általunk alkalmazott technológia rendkívül nagy előnye, hogy a felhasznált anyagok környezetbarát anyagok, az emberi egészségre nem ártalmasak, tűz- és robbanásbiztosak. A technológia az egyedülálló nagyműszeres analitikai összetevő-pontosítás miatt egyedülálló, így a kész keverék optimális költségek mellett maximális hatékonyságot biztosít, így komoly lehetőség nyílik a piacon a részesedés gyors növelésére, új brand építésére. Magas képzettségű szakembereink biztosítékot nyújtanak a termék reményeink szerinti piacvezető szerepének folyamatos biztosítására.

Gyártási ciklusonként a nagyműszeres meghatározással párhuzamosan nevelőkamrás teszt is folyik, így a gyártási módszert a folyamatosan rendelkezésünkre álló párhuzamos (nagyműszeres és nevelőkamrás) adatok alapján tudományos igényességgel tudjuk továbbfejleszteni. A módszer későbbiekben más kártevőkre is alkalmazható lesz, így a mezőgazdaság további területein is használhatjuk, mely újabb árbevételt és piaci részesedést jelenthet cégünk számára. A beszerzett eszközök használata alkalmassá teszi cégünket az eredményes és versenyképes munkavégzésre a fenti területeken, hozzájárul cégünk növekedéséhez, munkahelyeink megtartásához, középtávon új munkahelyek teremtéséhez.

A projekt megvalósítása során előleg igénylésére került sor, mely kapcsán szerződésmódosítást kezdeményeztünk.